Logo til Gol Kommunale Eigedomar og Gol Kommunale Eigedomar Boligdrift. Enkel og modern.