Skip to main content

God bruk av teknologi gir mer effektive bedrifter

Systemutvikling = metodisk og målrettet arbeid med å lage nye datasystemer.

Informasjonsteknologi (IT) er vår styrke; å utvikle IT-løsninger der menneske og maskin jobber sammen. Vi har lang er faring i bransjen og har jobbet med mange ulike teknologier, systemer, mennesker og prosjekter. Kanskje vi kan hjelpe deg også?

Systemutvikling

Vi kan hjelpe deg og din organisasjon med det meste innen utvikling av nye IT-systemer. Vi kaller det systemutvikling. Etter mange år i IT-bransjen har vi samlet erfaring og kunnskap fra mange ulike prosjekter. Under har vi listet opp noen av teknologiområdene vi har erfaring med.

Utvikling av et nytt IT-system må ofte gjennom følgende faser før det er produsert og klart til bruk:

 • Problemanalyse: forstå problemet som det nye systemet skal løse.
 • Kravarbeid: fastlegge kravene til det planlagte systemet.
 • Utforming: bestemme overordnet systemarkitektur og dele systemet inn i delsystemer eller moduler.
 • Implementasjon: realisere systemet, for eksempel ved hjelp av programmering.
 • Testing: sjekke at systemet oppfører seg i henhold til kravspesifikasjonen.
 • Innføring: ta systemet i bruk.
 • Drift: sørge for at systemet fungerer.
 • Skytjenester
 • Database
 • Oracle
 • Web apps
 • Mobile apps
 • Desktop applikasjon
 • Server

Noen av teknologiene vi har erfaring med

Python

Javascript

TypeScript

Oracle Database

Oracle GoldenGate

Datavarehus

ETL

SQL

PL/SQL

Blockchain

Ethereum

Bitcoin

JAM stack

React

Git

WordPress

Joomla

WooCommerce

Shopify

Cartzy

Web apps

Serverløsninger

Database

Serverless

Cloud computing

Node JS

Scala

REST

GraphQL

HTML

CSS

SCSS

React Native

Go-lang

Amazon web services

Funksjonell programmering

NoSQL

RESTful